Posty

Wzory oświadczeń "Rodzinne Spotkania z przyrodą"

Wzory oświadczeń obowiązujących w projekcie "Rodzinne spotkania z przyrodą"
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU OSOBY FIZYCZNEJ JAKO UCZESTNIKA DZIAŁAŃ W
PROGRAMIE MIKROGRANTY NGO
Nazwa zadania Rodzinne spotkania z przyrodą
Data i miejsce
realizacji:
KLAUZULE INFORMACYJNE:
I. Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora:
Fundacja Miasto Demeter,ul. Myśliwska 20, 64-700 Kuźnica Czarnkowska, KRS 0000506239, NIP
7632127980, miasto.demeter@gmail.com, tel. 530 755 595
2. Dane podane na liście obecności będą przetwarzane w celu sprawozdawczości z realizacji zadania
publicznego projektu dofinansowanego w ramach Programu Mikrogranty NGO, podstawą ich przetwarzania
jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia
dany…

Poszukiwany wolontariusz do warsztatów leśnych i folklorystycznych

Obraz
W ramach projektu "Rodzinne spotkania z przyrodą" Mikrogranty NGO  poszukujemy wolontariusza zainteresowanego pracą z dziećmi, rękodziełem i tematyką leśną do pomocy w zabawach plastycznych i ruchowych.

Terminy:
16 sierpnia- Park Leśnicki- zajęcia folklorystyczne
6 września- Stawy Leśnickie
12 września- Park Złotnicki
19 września- Ekopark Stabłowice

Więcej informacji:
https://wolontariat.wroclaw.pl/kalendarz

Zgłoszenia i informacje:
miasto.demeter@gmail.com

Rodzinne spotkania z przyrodą - nasz edukator przyrodniczy

Obraz
Przedstawiamy Wam naszego nowego współpracownika, zaangażowanego w projekt "Rodzinne spotkania z przyrodą" Mikrogranty NGO.

Borys Bińkowski
doktor Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się wdrażaniem nauki o człowieku (szczególnie neurobiologii i psychologii empirycznej) w edukacji i pedagogice. Nauczyciel, tutor, zwolennik edukacji w przyrodzie, alpinista, harcerz. Obecnie tworzy projekt Szkoła od Nowa, którego celem ma być publikacja pod tym samym tytułem, w której zaproponowana będzie nowa wizja szkoły oparta na nauce o rozwoju człowieka, a pozbawiona balastu społecznych przekonań.

Rodzinne spotkania z przyrodą w Leśnicy

Obraz

Rodzinne spotkania z przyrodą - Mikrogranty NGO

Obraz
Już niedługo ruszamy z projektem „Rodzinne spotkania z przyrodą” realizowanego w ramach Mikrograntów NGO!


Zapraszamy rodziny z dziećmi do odkrywania zielonych terenów zachodniego Wrocławia. Planujemy siedem spotkań o różnorodnej tematyce. Na łonie natury każdy znajdzie coś dla siebie: opowieści o drzewach, poznawanie przyrody, elementy „dzikiej” kuchni, podchody i gry harcerskie, rękodzieło, zabawy plastyczne i folklorystyczne, mini park linowy z lin alpinistycznych rozpiętych między drzewami. Na każdym spotkaniu będzie okazja do wolnej zabawy. Spotkania zaplanowane są według poniższego harmonogramu:

15 sierpnia - Las Mokrzański – wycieczka przyrodniczo-survivalowa. Będziemy budować szałasy i konstruować łuki; dzieci zapoznają się z narzędziami „człowieka lasu”, takimi jak kompas, saperka, siekierka do budowania schronienia.

16 sierpnia - Park Leśnicki - warsztaty folklorystyczne. Poznamy tradycyjne ludowe zabawy i tańce, które, podobnie jak w swoim naturalnym kontekście kulturowym, …

Włóczykije

Obraz
Joanna Papuzińska
"Włóczykije"

Włóczykije 
włóczą kije,
gałęzie i chrust.
Ułożyli na ściernisku
całą stertę już.
Jeszcze patyk,
jeszcze szyszka, 
dorzucone do ogniska.
Wnet się płomień po nich wije
i śpiewają włóczykije.


Tęsknicie już za tymi kijami? My bardzo! Dobrze, że poezję mamy zawsze pod ręką.
Niech to będzie walentynka dla ludzi lasu :)

Sprawozdanie merytoryczne 2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIASTO DEMETER” W ROKU 2018 I. Dane Fundacji:
Nazwa: Fundacja Miasto Demeter Adres siedziby: ul. Myśliwska 20, 64-700 Czarnków Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 18.04.2014 Numer KRS: 0000506239 Numer REGON: 302705050 NIP: 7632127980
Adres korespondencyjny: ul. Wolska 10/4, 54-076 Wrocław e-mail: miasto.demeter@gmail.com strona internetowa: miastodemeter.blogspot.com telefon: 530 755 595
II. Członkowie Zarządu Fundacji:
Ewa Sommer – prezes zarządu Hubert Sommer – wiceprezes zarządu Anna Fistek – sekretarz zarządu
III. Cele statutowe fundacji:
Naczelnymi celami Fundacji są: działania na rzecz rodzin, działania na rzecz kultury, aktywizacja społeczności lokalnych, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego. W ramach celów naczelnych Fundacja realizuje następujące cele szczegółowe: wspieranie matek, dzieci, rodzin, szerzenie idei korczakowskich oraz rodzicielstwa bliskości, działania na rzecz edukacji kulturaln…