Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2015

Sprawozdanei finansowe za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIASTO DEMETER” W ROKU 2014 I. Dane Fundacji:
Nazwa: Fundacja Miasto Demeter Adres siedziby: ul. Myśliwska 20, 64-700 Czarnków Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 18.04.2014 Numer KRS: 0000506239 Numer REGON: 302705050 NIP: 7632127980
Adres korespondencyjny: ul. Rudnicze 1/11, 60-001 Poznań e-mail: miasto.demeter@gmail.com strona internetowa: miastodemeter.blogspot.com
II. Członkowie Zarządu Fundacji:
Ewa Sommer – prezes zarządu Hubert Sommer – wiceprezes zarządu Anna Fistek – sekretarz zarządu
III. Cele statutowe fundacji:
Naczelnymi celami Fundacji są: działania na rzecz rodzin, działania na rzecz kultury, aktywizacja społeczności lokalnych, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego. W ramach celów naczelnych Fundacja realizuje następujące cele szczegółowe: wspieranie matek, dzieci, rodzin, szerzenie idei korczakowskich oraz rodzicielstwa bliskości, działania na rzecz edukacji kulturalnej, kultury …